Geostorm

Geostorm

คำคมจากภาพยนต์เรื่อง Geostorm

หนังเล่าถึงเรื่องราวในอนาคต เมื่อโลกเผชิญภาวะต่างๆทางธรรมชาติขั้นรุนแรง 17 ประเทศทั่วโลกจึงส่งนักวิทยาศาสตร์มาร่วมพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถควบคุมสภาพอากาศได้ เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปสามปี