จอห์นวิค 3

คำคมภาพยนต์

คำคมจากภาพยนต์เรื่อง จอห์นวิค แรงกว่านรก 3 John wick3 (2014)

เรามีกฎ กฎเป็นสิ่งที่แยกเราออกจากสัตว์เดรัจฉาน เอเชีย เคต ดิลลอน รับบท ตุลาการแห่งสภาสูงภาพยนต์เรื่อง จอห์นวิค แรงกว่านรก 3