คำคมจากภาพยนต์เรื่อง ฮาวทูทิ้ง

คำคมภาพยนต์

ถุงดำมันก็เหมือนหลุมดำ เวลาทิ้งมันก็หายไปเลย
เพราะมันมองไม่เห็นไง พอมองไม่เห็นก็จำไม่ได้ จำไม่ได้ก็เหมือนไม่มี

ชุติมณฑน์ จึงเจริญสุขยิ่ง รับบท จีน
ภาพยนต์เรื่อง ฮาวทูทิ้ง