คำคมจากภาพยนต์เรื่อง จอห์นวิค แรงกว่านรก 3 John wick3 (2014)

คำคมภาพยนต์

เรามีกฎ กฎเป็นสิ่งที่แยกเราออกจากสัตว์เดรัจฉาน

เอเชีย เคต ดิลลอน รับบท ตุลาการแห่งสภาสูง
ภาพยนต์เรื่อง จอห์นวิค แรงกว่านรก 3