คำคมจากภาพยนต์เรื่อง คนจะรวยช่วยไม่ได้ the wolf of wall street

คำคมภาพยนต์

ไม่มีความสูงส่งในความยากจน
ฉันจะเป็นคนรวย และฉันก็เคยเป็นคนจน
ฉันเลือกที่จะรวย ในทุก ๆ ครั้ง
จอร์แดน เบลฟอร์ต

There is no nobility in poverty.
I have been a rich man and I have been a poor man.
and I choose rich every fucking time.
Jordan Belfort
คนจะรวยช่วยไม่ได้